Blogg

Installation

Denna installation gäller för luft/luftvärmepumpar som har en (1) innedel.

 

Standardinstallation för luft/luft värmepump:

Material

Följande ingår i form av material: Rörlängd(/-er) om max fyra meter (gäller per innedel). Täckkanaler om max fyra meter (gäller per innedel). Väggkonsol för utomhusdel. Vibrationsdämpare.  Montören tar med sig detta vid installationen.

 

Arbete

Följande ingår i form av arbete: Utedelen placeras max 1,5 m från marknivå. Håltagning(/-ar) i trä, tegel eller leca (gäller ett hål per innedel). Vid håltagning i betong eller eternit gäller överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma. Igångsättning och test av värmepump. Instruktion till kund om handhavande. Grovstädning.

 

Noteringar

Jordat uttag måste finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen. Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via en förlängningskabel. Tänk på att ha installationsplatsen skottad och undanplockad. Tätning av väggenomföring samt fasadskador ersätts ej. Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. Behövs något utöver vad som ingår i standardinstallationen kan Ni göra upp detta direkt med installatören.

Pris innan ROT: 7 300 kr (ink. moms)

Pris efter ROT 30%: 5 340 kr (ink. moms)