Blogg

Tekn. Data

Data: Std.-installation.

Allmänt

Rotavdrag 30 % förutsätts
KTHS behöver ditt personnummer och din fastighetsbeteckning.

Tillstånd

Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.

Arbete

Utedelens placering meter från marknivå max 1,5
Innedelens placering cm från innertaket minst 5-10, beroende på modell
meter från golv max 3
Håltagning(/ar) (per innedel) trä, timmer, tegel, (ej bränt) eller leca 1 (max tjocklek: 30 cm)3
betong, eternit, puts – Nej,
Överenskommelse direkt med installatör alt. håltagningsfirma
Igångsättning för test av värmepump– Ja
Instruktion till kund om handhavande- Ja
Grovstädning- Ja
Elinstallation / Eldragning- Nej,
Jordat uttag behövs i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen4
Tätning av väggenomföring -Nej
Ersättning för fasadskador -Nej
Montering av tillbehör, så som värmepumpstak och -skydd- Nej
Bortforsling av emballage -Nej
Installation på plats utan farbar väg Se fotnot5
Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump Ja, om den fungerar (kyldrift), sitter på den plats där den nya ska installeras (både utedel och innedel) och samma installationsmaterial kan användas (ej kopparrör).
Mot kostnad, om den är trasig och/eller sitter på annan plats än där den nya ska installeras. – Gör tillval ovan.
Bortforsling av nedmonterad luft-luftvärmepump- Nej

Material

Rörlängd(/-er) (per innedel) meter 4 (Behov av ytterligare material kan lösas av montören mot en extra kostnad)
Täckanal(/-er) (per innedel) m 4
Väggkonsol för utomhusdel Ja
Vibrationsdämpare st 4

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplatsen- Kunds ansvar
Ev. skotta på installationsplatsen- Kunds ansvar
Ev. förberedelse av tillbehör Se respektive tillbehör

Fotnoter

1-För ROT-avdrag behöverKTHS AB ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som KTHS AB dragit av, har KTHS AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.
Läs mer om vad som gäller för ROT-avdrag här!
2-KTHS förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig KTHS AB alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.
3-Om du har en tjockare vägg, är det ditt ansvar som kund att informera installatören om detta vid tidsbokningen. Då kan installatören avgöra om de har möjlighet att utföra detta eller om de ska anlita en extern installatör.
4-Vi rekommenderar att elektriker bokas in efter värmepumpsinstallationen, då det är först då du vet exakt var din värmepump kommer att sitta. Om det inte finns något uttag vid installationstillfället, kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.
5- ”Icke farbar väg” = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.