Blogg

Frågor & Svar

 Vanliga frågor

Här nedan finner du svaren på några vanliga frågor krig luftvärmepumpar. Klicka på någon av de rubriker som intresserar.

En luftvärmepump använder energi från utomhusluften för att värma inomhusluften, via en fläkt i inomhusdelen. Den fungerar på samma sätt som ett kylskåp, fast tvärt om. Köldmediet i värmepumpen transporterar värmen från en punkt till en annan i ett slutet kretslopp. En luftluftvärmepump ger 4-5 gånger mer i värmeenergi än den förbrukar i el-energi. En luft/luftvärmepump förbättra inomhusluften eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filte som fångar upp cirka 99 % av alla allergener, bakterier, virus, damm, mögel, pollen etc.

För att utvinna värme ur luften används nedanstående principiella system:

I systemet finns ett kylmedia i utomhusdelen som ”kokar”.
När kylmediet kokar uppstår ett tryck och värmeenergi kan upptas från kallare utomhusluft.
Värmeenergin transporteras via rörsystem till inomhusdelen och sprids i huset.
Kompressorns uppgift är att få kylmediet att koka vid en så varm temperatur som möjligt.

Vad ska jag tänka på innan jag köper värmepump?

Det finns ett antal faktorer som påverkar utfallet av en installerad luftvärmepump:

Planlösning – Öppen eller sluten. Ju öppnare planlösning du har desto lättare har luften i huset att cirkulera och ta vara på värmen från din luftvärmepump.

Utomhusdelen – Placera utomhusdelen på luftvärmepumpen så att avfrostningsvattnet kan ledas bort från huset utan att orsaka isgata.

Dimensionering – Det finns olika luftvärmepumpar med olika effekt. Var noga med att välja en som passar dig och ditt hus. Om du är osäker på vilken modell som passar dig, kontakta oss på KTHS AB. Bättre att välja en kraftfullare pump som inte behöver gå lika hårt som en mindre.

Isolering/Husets kvalitet – Ditt hus förmåga att behålla värme är avgörande för all uppvärmning oavsett om det är en luftvärmepump eller annan teknisk lösning som står för uppvärmningen.

Bra värmekälla – En luftvärmepump är ofta att betrakta som ett komplement, enligt forskning det bästa som finns i dag jämfört med andra teknologier

Besparing – Kontrollera hur stor energibesparingen blir.

Installation – Förvissa dig om att installatören är certifierad och kontrollera vad som ingår vid montering. Begär ett fast pris på pump och installation.

Förbättrar jag mitt inomhusklimat med en luftvärmepump?

Det är inte alla luftvärmepumpar som har luftrening inbyggt. De luftvärmepumpar du köper hos oss på KTHS AB är självklart utrustade med olika sorters luftrening som tar bort:

  • Damm
  • Allergiämnen
  • Virus
  • Bakterier
  • Mögel
  • Lukt

Gå in på produktsidan för de olika värmepumpsmodellerna för att se vad varje enskild modell har för funktioner.

Alla luftvärmepumpar på KTHS AB har Inverter-styrning, vad är det för något?

När man talar om värmepumpar betyder Inverter att kompressorn i utedelen jobbar ”steglöst” (inverterat). Fördelen med detta är att när kompressorn arbetar så arbetar den hela tiden.

Man har alltså inga onödiga start och stopp som på den enklare typen av kompressorer (on/off).
Den stora vinsten med Inverter är att kompressorn varvar upp vid behov och ner när behovet minskar. Det vill säga, den ger alltså inte mer värme (energi) än vad man har behov för.
Med den enklare typen av kompressor (on/off) så blir energiförlusten större då den alltid behöver arbeta upp sig till sitt max (on) så fort den ska leverera värme, för att sedan stänga av sig (off) då behovet är uppfyllt.
Med dagens moderna inverterteknik kan man räkna med att en Inverterpump är ca 30 % effektivare än en on/off-pump.

Vad är COP?

COP står för ”Coefficient Of Performance” eller på svenska – verkningsgrad.

Detta är ett värde som redovisar förhållandet mellan tillförd effekt och angiven effekt under givna förhållanden. Ju högre COP-värde desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen i branschen görs vid förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har en bra verkningsgrad vid +7 grader kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller vid minusgrader.

Exempel : COP-värde 5,6 när man tillför värmepumpen 1 kW el så ger den 5,6 kW

Har alla era värmepumpsmodeller luftkonditionering inbyggt?

Ja, alla värmepumpsmodeller har luftkonditionering inbyggt! Vid ett köp av värmepump får du alltså kylfunktionen på köpet! Något som du kommer uppskatta under varma sommardagar.

Hur ofta måste man rengöra värmepumpen?

Innedelens filter måste rengöras med jämna mellanrum. Ta för vanan att rengöra innedelens filter när du dammsuger rummet den sitter i. I övrigt kan man säga att två gånger i månaden är lagom.
Kom ihåg att damm i inomhusdelens filter påverkar värmepumpens prestanda!

Förutom rengöring av filtren måste värmepumpen servas för att behålla sin prestanda. En grundlig service rekommenderas var tredje år.

När det gäller utedelen måste den med jämna mellanrum ses över. Se till så att inte baksidan är igensatt med löv och annat skräp eller att grenar m.m. kommer in i utomhusdelen och skadar fläkten.

Vilken är den lägsta respektive den högsta utomhustemperatur för era värmepumpar?

De värmepumpsmodeller som säljs på KTHS AB är tillverkade för drift ned till minst -20/-30 minusgrader beroende på modell. Högsta utomhustemperatur är normalt 35 plusgrader.

Vad händer med min värmepump vid strömavbrott?

Samtliga modeller som vi på KTHA AB säljer återstartar efter ett strömavbrott med samma inställningar som innan.

Kan jag ta bort mina element om jag installerar en luftvärmepump?

Nej, en värmepump ska ses som ett komplement till en primär värmekälla. Man bör aldrig förlita sig på att värmepumpen till 100 % skall värma upp hus, framförallt inte när det blir riktigt kallt.

Hur stor värmepump ska jag ha?

Beroende på hur många kvadratmeter du ska värma. Kika på våra uppskattningar för hur många kvadratmeter varje pump ska kunna värma. Överdimensionera luftvärmepumpens kapacitet jämfört med dina faktiska antal kvadratmeter.

Bör jag överdimensionera luftvärmepumpens kapacitet jämfört med mina faktiska antal kvadratmeter?

Det finns två bra anledningar:

1. Värmepumpen kommer att jobba lugnare för att den slipper gå på högvarv. Detta motverkar slitage och ökar livslängden.

2. Effekter och verkningsgrader avtar när utomhustemperaturen sjunker. En större pump kommer att kunna ge mer effekt och kunna behålla högre effektivitet än en mindre, när det blir kallt.

Drar en större luftvärmepump mer el?

En större värmepump kan oftast dra mer el än en mindre. Men det betyder inte att den kommer att dra mer. I ett hus med en bestämd yta kommer den större att arbeta lugnare och inte nå sin maximala totalförbrukning. Detta beror på inverter-tekniken som låter värmepumpen jobba steglöst. Luftvärmepumpen kommer aldrig att dra mer el än vad den behöver för att värma avsedd yta.

Vad är underhållsvärme?

Underhållsvärme innebär att du kan ställa ned luftvärmepumpens termostatinställning till låga temperaturer. Det är exemplariskt i ett fritidshus eller om du är iväg från ditt hus en längre tid.

Värmepumpar med underhållsvärme går att ställa ned till så lågt som +5°C och +13°C beroende på märke och modell.

De utan underhållsvärme har en lägsta termostatinställning på +16°C.

Kan jag installera luftvärmepumpen själv?

Enligt lagen är det inte tillåtet som privatperson att installera en värmepump. Värmepumpen ska installeras av en certifierad kyltekniker, dels för att helgarantin ska gälla och slutligen för att luftvärmepumpen ska kunna fungera på ett korrekt sätt. Över 90% av reklamationsfallen beror på fel som uppkommit på grund av bristfällig installation.

När bör en service utföras på en värmepump?

Efter 1-2 år rekommenderar vi. Även så snart du märker förändringar i prestanda eller funktion på pumpen.

Är KTHS AB alla modeller nordenanpassade?
Ja, samtliga av våra modeller är norden-anpassade, för att klara av vårt nordiska klimat.
Kan jag hämta värmepumpen hos er efter lagd beställning?
Ja, absolut.  Det går även att betala på plats.
Vad har jag att vinna på att beställa hos KTHS AB?

Riktigt bra priser. Vi säljer bara Nordiska modeller, vi arbetar med bra installatörer och adderar 5 års garanti. Allt för att du skall kunna göra en trygg affär. Vi levererar alltid snabbt – Oftast har du varan inom ett par tre dagar. Vi tillhandahåller en mängd olika betalningsalternativ för att förenkla ditt köp. Bra service. Du kan enkelt få personlig kontakt med oss på telefon 070-30 861 85

Vill du veta mer?